ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2020 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΕ 176/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2020 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΕ 176/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK-1000
(ΑΕ: 176/31-03-2020)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 29/2020
ΑΔΑ ΩΖΟΖΟΡ1Π-Φ32
ΑΔΑΜ 20PROC006577136 2020-04-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-04-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear