ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 26/2019
ΑΔΑ 6ΧΗΟΟΡ1Π-Β3Ρ
ΑΔΑΜ 19PROC005512187
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-09-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear