ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 25/2019
ΑΔΑ 6Β4ΑΟΡ1Π-8ΩΩ
ΑΔΑΜ 19PROC005511917 2019-09-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-09-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear