ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 24/2019
ΑΔΑ ΩΕΜ2ΟΡ1Π-0ΩΑ
ΑΔΑΜ 19PROC005511542 2019-09-04
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-09-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear