ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2019 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2019 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 23/2019
ΑΔΑ 7Μ6ΒΟΡ1Π-ΖΦ8
ΑΔΑΜ 19PROC005456821 2019-08-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear