ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Υπηρεσίες Καθαρισμού και Απολύμανσης των Ασθενοφόρων οχημάτων
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 22/2022
ΑΔΑ 9Φ0ΨΟΡ1Π-ΚΥΑ
ΑΔΑΜ 22PROOC010564532
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-06-2022 - Ωρα 23:00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear