ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2021 ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK-1000 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2021 ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK-1000

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK-1000
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 22/2021
ΑΔΑ 6ΥΜΥΟΡ1Π-ΥΦΛ
ΑΔΑΜ 21PROC008260578 2021-03-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-03-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear