ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών (Original Equipment - OE) τύπου MERCEDES
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 21/2023
ΑΔΑ ΨΟΛ5ΟΡ1Π-ΔΝΘ
ΑΔΑΜ 23PROC012234068 2023-03-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2023 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear