ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους αναβάτες των μηχανών (AE 37/2018)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 21/2018
ΑΔΑ 6ΖΥ5ΟΡ1Π-8ΤΜ
ΑΔΑΜ 18PROC003482045 2018-07-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-08-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear