ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια αλκαλικών μπαταριών για οξύμετρα και ψηφιακά πιεσόμετρα και
μπαταριών για αυτόματους απινιδωτές (AE 229/2018)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 20/2018
ΑΔΑ ΩΘΤΘΟΡ1Π-ΕΨΕ
ΑΔΑΜ 18PROC003481573 2018-07-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-08-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear