ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2/2018
ΑΔΑ Ψ5Ο7ΟΡ1Π-7ΨΛ
ΑΔΑΜ 18PROC003270461 2018-06-15
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2018 - Ωρα 08:00 π.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear