ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2021 ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2021 ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 19/2021
ΑΔΑ 6ΘΩΘΟΡ1Π-ΨΧΦ
ΑΔΑΜ 21PROC008260496 2021-03-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-03-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear