ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2018 ΕΛΑΣΤΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2018 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΑΕ 259/2018)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 19/2018
ΑΔΑ ΨΕΒ2ΟΡ1Π-709
ΑΔΑΜ 18PROC003482527 2018-07-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-08-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear