ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2019 ΕΛΑΣΤΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2019 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ελαστικά Επίσωτρα Πρώτης Τοποθέτησης (AE 177/2019)
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 18/2019
ΑΔΑ 7Χ01ΟΡ1Π-5ΓΚ
ΑΔΑΜ 19PROC005317198 2019-07-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear