ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2018 Υπηρεσίες Επισκευής Ταπετσαριών Καθισμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2018 Υπηρεσίες Επισκευής Ταπετσαριών Καθισμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Υπηρεσίες Επισκευής Ταπετσαριών Καθισμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 18/2018
ΑΔΑ ΩΡ31ΟΡ1Π-ΖΥΠ
ΑΔΑΜ 18PROC003452251 2018-07-19
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear