ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2019 ΕΛΑΣΤΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2019 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ελαστικά Επίσωτρα Πρώτης Τοποθέτησης (AE 42/2019)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 15/2019
ΑΔΑ ΩΞΚΑΟΡ1Π-ΟΩΕ
ΑΔΑΜ 19PROC005005751 2019-05-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear