ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΆΚΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 13/2018
ΑΔΑ 63Π2ΟΡ1Π-Θ50
ΑΔΑΜ 18PROC003315959 2018-06-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear