ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια με Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό και με Υγειονομικό Υλικό μέσω ΕΣΠΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης 12/2022
ΑΔΑ 6Ο98ΟΡ1Π-6ΣΛ
ΑΔΑΜ 22PROC010323974 2022-04-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear