ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ISOBOX
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 12/2018
ΑΔΑ 7ΜΩΞΟΡ1Π-30Ζ
ΑΔΑΜ 18PROC003242122 2018-06-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear