ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2023 ΟΞΥΓΟΝΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2023 ΟΞΥΓΟΝΟ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης 11/2023
ΑΔΑ 6ΑΑ2ΟΡ1Π-ΜΞΖ
ΑΔΑΜ 23PROC012121478 2023-02-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2023 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear