ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συντήρηση πυροσβεστήρων (AE 75/2019)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 11/2019
ΑΔΑ 6Ζ7ΖΟΡ1Π-Ε1Χ
ΑΔΑΜ 19PROC004763802 2019-04-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear