ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ρυθμιστές πίεσης για φιάλες Ο2 σε ασθενοφόρα οχήματα, ροόμετρα για ασθενοφόρα οχήματα και μανομειωτήρες με ροόμετρο για φορητές φιάλες
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 11/2018
ΑΔΑ 7Χ2ΟΟΡ1Π-ΛΟΞ
ΑΔΑΜ 18PROC002853662 2018-03-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear