ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2020 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΛΚΙΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2020 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Υγρών Καυσίμων τομέα ΚΙΛΚΙΣ

Ημερομηνία Διακήρυξης 06-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 1/2020
ΑΔΑ 6ΙΜΣΟΡ1Π-Β3Γ
ΑΔΑΜ 20PROC006262131 2020-02-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear