ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Αριθμός 2/2017) ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Αριθμός 2/2017) ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Αριθμός 2/2017) ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2/2017/2017
ΑΔΑ ΩΕ4ΞΟΡ1Π-ΓΛ6
ΑΔΑΜ 17PROC005906286
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear