ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Αριθμός 1/2017) ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Αριθμός 1/2017) ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Αριθμός 1/2017) ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1/2017/2017
ΑΔΑ ΩΣΠΚΟΡ1Π-ΧΗΧ
ΑΔΑΜ 17PROC005906199
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear