ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 02/2016
ΑΔΑ 6ΓΗΧΟΡ1Π-ΤΟΤ
ΑΔΑΜ 17PROC005749373
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2017 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear