ΔΙΑΚ. 4Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΚ. 4Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΔΙΑΚ. 4Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης 4/2023/2023
ΑΔΑ 6ΙΓΟΟΡ1Π-ΨΥ7
ΑΔΑΜ 23PROC012194392
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2023 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear