ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 299/02-11-2020
ΑΔΑ 9ΩΝΜΟΡ1Π-8ΟΕ
ΑΔΑΜ 20PROC007582727
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear