ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 275/13-10-2020
ΑΔΑ 6Ο8ΘΟΡ1Π-ΟΜΙ
ΑΔΑΜ 20PROC007507072
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear