ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9935 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9935 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9935 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 249/16-09-2020
ΑΔΑ Ψ41ΟΟΡ1Π-Σ1Ψ
ΑΔΑΜ 20PROC007462828
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear