ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ ΤΟ KHI-9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ ΤΟ KHI-9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ ΤΟ KHI-9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 312/12-11-2020
ΑΔΑ 9ΨΨΓΟΡ1Π-Β7Τ
ΑΔΑΜ 20PROC007733123
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear