ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 6797 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑTOΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 6797 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑTOΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 6797 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑTOΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 289/21-10-2020
ΑΔΑ 6Π2ΓΟΡ1Π-ΖΜΖ
ΑΔΑΜ 20PROC007512598
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear