ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ,L M, S (ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ,L M, S (ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL ,L M, S (ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 309/10-11-2020
ΑΔΑ 68ΑΠΟΡ1Π-73Λ
ΑΔΑΜ 20PROC007636336
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear