ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 181/06-07-2020
ΑΔΑ ΩΧΧΑΟΡ1Π-ΒΛ5
ΑΔΑΜ 20PROC007495946
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear