ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ(ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ(ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ(ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ)
Αριθμός Εντολής 313/12-11-2020
ΑΔΑ ΩΨΟ1ΟΡ1Π-Π1Υ
ΑΔΑΜ 20PROC007685206
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear