ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ( ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΗ 3930 & ΚΗΗ 3931 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ( ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΗ 3930 & ΚΗΗ 3931 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ( ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΗ 3930 & ΚΗΗ 3931 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ
Αριθμός Εντολής 269/06-10-2020
ΑΔΑ ΩΖΩΡΟΡ1Π-ΦΓ7
ΑΔΑΜ 20PROC007461427
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear