ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9983 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9983 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9983 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 280/14-10-2020
ΑΔΑ ΡΒΠΠΟΡ1Π-ΩΓ3
ΑΔΑΜ 20PROC007510964
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear