ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΚHI-9957 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΜΥΚΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΚHI-9957 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΚHI-9957 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 270/06-10-2020
ΑΔΑ ΩΘΓ1ΟΡ1Π-Φ06
ΑΔΑΜ 20PROC007463853
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear