Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών (αντλία καυσίμου) για το ΚHI-3473 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Ικαρίας) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών (αντλία καυσίμου) για το ΚHI-3473 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Ικαρίας)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών (αντλία καυσίμου) για το ΚHI-3473 ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (Τομέας Ικαρίας)
Αριθμός Εντολής 300/02-11-2020
ΑΔΑ 6ΙΚΧΟΡ1Π-ΛΘΞ
ΑΔΑΜ 20PROC007590653
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear