Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων για το LIFEGAIN HD-1 CU Μόνιτορ του ΚΗΙ-9997 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων για το LIFEGAIN HD-1 CU Μόνιτορ του ΚΗΙ-9997 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων για το LIFEGAIN HD-1 CU Μόνιτορ του ΚΗΙ-9997 ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου. (ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ SPO2, ΚΑΛΩΔΙΟ ECG 3 ΑΠΟΓΩΓΩΝ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ).
Αριθμός Εντολής 254/21-09-2020
ΑΔΑ ΨΚ7ΥΟΡ1Π-9ΦΚ
ΑΔΑΜ 20PROC007404502
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear