ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
(ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΤΡΟΜΠΑ)
Αριθμός Εντολής 84/24-04-2020
ΑΔΑ 9ΠΩ0ΟΡ1Π-ΒΘ4
ΑΔΑΜ 20PROC007299037
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear