ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Αριθμός Εντολής 45/26-07-2021
ΑΔΑ ΨΩΚ6ΟΡ1Π-9ΓΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear