ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού και των τομέων Γρεβενών,
Καστοριάς, Φλώρινας και Πτολεμαΐδας.
Διεύθυνση Κτιρίου τομέα Γρεβενών : περιοχή Νοσοκομείου - Γρεβενά.
Διεύθυνση Κτιρίου τομέα Καστοριάς: Αριστοτέλους & Παλαιολόγου - Μανιάκι.
Διεύθυνση Κτιρίου τομέα Φλώρινας: Πλατεία Νοσοκομείου - 2 Φλώρινα.
Διεύθυνση Κτιρίου τομέα Πτολεμαΐδας: Κεφαλίδη & Μανουηλάντων -Πτολεμαΐδα.
Αριθμός Εντολής 53/29-06-2022
ΑΔΑ ΨΥΥΥΟΡ1Π-Κ41
ΑΔΑΜ 22PROC010837262 2022-06-29
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2022 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear