ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού και των τομέων Γρεβενών, Καστοριάς,
Φλώρινας και Πτολεμαΐδας.
Διεύθυνση Κτιρίου τομέα Γρεβενών : περιοχή Νοσοκομείου Γρεβενά.
Διεύθυνση Κτιρίου τομέα Καστοριάς: Αριστοτέλους & Παλαιολόγου Μανιάκι.
Διεύθυνση Κτιρίου τομέα Φλώρινας: Πλατεία Νοσοκομείου 2 Φλώρινα.
Διεύθυνση Κτιρίου τομέα Πτολεμαΐδας: Κεφαλίδη & Μανουηλάντων
Πτολεμαΐδα.
Αριθμός Εντολής 45/26-07-2021
ΑΔΑ ΩΣ29ΟΡ1Π-1ΚΒ
ΑΔΑΜ 21PROC009274393 28/09/2021
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear