Διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείου επισκευής μηχανικών μερών των ασθενοφόρων και του επιβατικού οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( με σύναψη σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείου επισκευής μηχανικών μερών των ασθενοφόρων και του επιβατικού οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( με σύναψη σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείου επισκευής μηχανικών μερών των ασθενοφόρων και του επιβατικού οχήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( με σύναψη σύμβασης )
Αριθμός Εντολής 238/09-09-2020
ΑΔΑ 6ΒΓΣΟΡ1Π-ΞΘ3
ΑΔΑΜ 20REQ007395433
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear