ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 209/13-08-2020
ΑΔΑ ΩΣΥ0ΟΡ1Π-Α3Φ
ΑΔΑΜ 20PROC007305448
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear