ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗI-9925 VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗI-9925 VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗI-9925 VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 251/18-09-2020
ΑΔΑ Ψ5ΞΣΟΡ1Π-35Σ
ΑΔΑΜ 20PROC007345876
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear