ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1/2018
ΑΔΑ 7ΣΤΦΟΡ1Π-7ΑΚ
ΑΔΑΜ 18PROC003175581
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2018 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear