Διαγωνισμός ανάδειξης συνεργείου για επιδιόρθωση φθορών ταπετσαριών καθισμάτων ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διαγωνισμός ανάδειξης συνεργείου για επιδιόρθωση φθορών ταπετσαριών καθισμάτων ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Διαγωνισμός ανάδειξης συνεργείου για επιδιόρθωση φθορών ταπετσαριών καθισμάτων ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Χίου
Αριθμός Εντολής 68/24-03-2021
ΑΔΑ 9Κ2ΠΟΡ1Π-ΞΨ9
ΑΔΑΜ 21PROC008343497
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear