ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Διαγωνισμός ανάδειξης εξωτερικού συνεργείου για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής - συντήρησης των ασθενοφόρων οχημάτων μάρκας Mercedes του ΕΚΑΒ Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Τομέα Αλεξανδρούπολης.
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4/2017
ΑΔΑ ΩΩΥ0ΟΡ1Π-0ΤΕ
ΑΔΑΜ 18PROC003910348
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2018 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear